Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Dokumenty szkolne Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2022-07-22 10:42:54 Aktualizacja Agnieszka Kowalska MAJATEK013
Dokumenty szkolne Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-24 12:19:41 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK013
Dokumenty szkolne Uchwała nr 9/ 2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w statucie... 2020-12-10 13:35:24 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK009
Dokumenty szkolne Ceremoniał szkoły 2020-12-10 13:35:24 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK010
Dokumenty szkolne Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2020-12-10 13:35:24 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK011
Dokumenty szkolne Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Karola Wojtyły... 2020-12-10 13:35:24 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK012
Dokumenty szkolne Procedury bezpieczeństwa mające nacelu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśróduczniów, rodziców i pracownikówszkoły... 2020-12-10 13:29:11 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK006
Dokumenty szkolne Regulamin Rady Rodziców 2020-12-10 13:29:11 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK007
Dokumenty szkolne Regulamin biblioteki szkolnej 2020-12-10 13:29:11 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK008
Samorząd Uczniowski Przewodniczący: Konrad Paw 2020-12-10 13:14:33 Publikacja Agnieszka Kowalska KOMISJA001
Samorząd Uczniowski Zastepca przewodniczącego: Amelia Stanisz 2020-12-10 13:14:33 Publikacja Agnieszka Kowalska KOMISJA002
Dokumenty szkolne Regulamin Pracy Pracowników Samorządowych w SP2 w Czańcu 2020-12-10 13:14:33 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK001
Dokumenty szkolne Regulamin Rady Pedagogicznej 2020-12-10 13:14:33 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK002
Dokumenty szkolne Program wychowawczo - profilaktyczny 2020-12-10 13:14:33 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK003
Dokumenty szkolne Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 2020-12-10 13:14:33 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK004
Dokumenty szkolne Punktowy system oceniania zachowania 2020-12-10 13:14:33 Publikacja Agnieszka Kowalska MAJATEK005
Przewodnicząca RR Usunięcie Agnieszka Kowalska RADA027
Zastępca przewodniczącej Usunięcie Agnieszka Kowalska RADA028
Skarbnik Usunięcie Agnieszka Kowalska RADA029
Rada Rodziców Skarbnik 2020-12-10 12:56:26 Publikacja Agnieszka Kowalska RADA031